مورخ:[1394-11-19 08:20:01]
»سیزدهم بهمن ماه سال جاری
»بازدید مهندسین از کارخانه صنعتی نکاچوب، شرکت های صنعتی ساری پن و کارن ماشین

به گزارش روابط عمومی، به همت کمیسیون ارتباط با صنعت جمعی از مهندسین عضو کانون، روز سه شنبه، سیزدهم بهمن ماه سال جاری، از  کارخانه صنعتی نکاچوب، شرکت صنعتی ساری پن و کارن ماشین بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی، به همت کمیسیون ارتباط با صنعت جمعی از مهندسین عضو کانون، روز سه شنبه، سیزدهم بهمن ماه سال جاری، از  کارخانه صنعتی نکاچوب، شرکت صنعتی ساری پن و کارن ماشین بازدید نمودند.

در ابتدا همکاران ضمن بازدید از واحدهای پرس، تاسیسات، روکش زنی، تزریق چسب و روغن داغ و بخش های مختلف خط تولید فعلی کارخانه نکا چوب از توضیحات مسئولین تولید و نماینده شرکت سرمایه گذار خصوصی نیز در مورد برنامه ها و اهداف فعلی و آتی شرکت آگاه شدند.

پس از آن از کارخانه ساری پن که به تولید درب و پنجره های UPVC و شیشه های دوجداره اختصاص دارد بازدید بعمل آمد که با توضیحات مدیر تولید کارخانه در خصوص فرآیند تزریق گاز بی اثر آرگون به فضای بین دو شیشه، تکنیک های تست کیفیت چارچوب های فلزات به کار رفته نظیر آلومینیوم و قابلیت های خلاقانه جدید و به روز شده از جمله مقاومت در برابر رطوبت و نور شدید آفتاب، استفاده از آلومینیوم خالص و پوشش الکترواستاتیکی و دیگر موارد مرتبط همراه بود.

در پایان از کارخانه کارن ماشین تولید کننده و واردکننده انواع تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با صنعت شیشه دوجداره و درب و پنجره UPVC بازید بعمل آمد و مدیریت مجموعه در زمینه افزایش بهره وری خطوط تولید به اجمال توضیحاتی را بیان نمودند.

شایان ذکر است به حاضرین، گواهینامه بازدید حرفه ای اعطا خواهد شد.