مورخ:[1393-12-25 11:10:01]
»
»مصوبه شماره 471 مورخ 93/12/24

 با عضویت مهندسین سید ساسان رسولی، محسن نقوی مرمتی، علی گوهردهی، هادی گلی، امیر ذوالفقاری، علیرضا هاشمی نسب در کانون ساری موافقت گردید.

با توجه به موافقت با تشکیل کمیته بحران مقرر گردید مهندسین نصر، عبدالرضا سلیم بهرامی، وحید ایزدپناه  و محمد حسین بریمانی از اعضای این کمیته بوده و فعالیت خود را شروع نمایند.

مابه التفاوت مربوط به اصلاحیه صورت وضعیت شماره 9 شرکت مشاور باشگاه کانون پرداخت گردد.

هزینه بررسی آنالیز بهای قیمت پیشنهادی پیمانکار در رابطه با پروژه باشگاه فرهنگی ورزشی کانون توسط آقای مهندس مهران مهردادی به عنوان نماینده کارفرما، به ایشان پرداخت گردد.

مبلغ معینی بابت هزینه های مربوط به مراسم جشن روز مهندسی جهت همکاری با دفتر نمایندگی ساری به حساب دفتر واریز گردد.

هزینه های برگزاری کلاسهای استانداری ( کارشناسان و شهرداران شهرداری های استان) توسط کانون در ساری و نوشهر، بابت حق التدریس اساتید، 25% حق استانداری طبق تفاهم نامه و همچنین حق نظارت ناظر استانداری در اختیار حسابدار کانون،جهت پرداخت قرار داده شود.

مقرر گردید به دلیل برخی مشکلات بوجود آمده در چاپ سررسید 94 و عدم رعایت تعهدات پیمانکار سررسید ، قرارداد جدیدی برای تهیه سررسید با آقای حسین عرب خزائلی با مبلغ معین بابت چاپ 3000 جلد منعقد گردد و 50% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت به ایشان پرداخت گردد و ضمنا در خصوص قرارداد با پیمانکار قبلی در جلسات آتی بررسی بیشتر صورت گیرد و در فرصت مناسب تعیین تکلیف گردد.

 

حاضرین در جلسه:

اعضای اصلی

بازرسین

بازرس علی البدل

دکتر یاسر بهارفر

مهندس محمد رضا سالارگرنا

مهندس سعید نصر

دکتر حسین معتقدی

 

 

مهندس مهدی علیپور واوسری

 

 

مهندس امیر ناصر محسنی ساروی

 

 

مهندس فاطمه کلبادی نژاد