مورخ:[1393-07-15 14:30:03]
»
»گروه کوهنوردی

زمان: دوشنبه ها، ساعت 18

مکان: سالن کنفرانس کانون

ردیف تاریخ حرکت نام قله نام استان نام شهر نام روستا نام منطقه نوع برنامه مدت اقامت ارتفاع (متر)
1 1394/7/17 پارک جوارم
مازندران شیرگاه جوارم
سوادکوه
گلگشت یک روز  
2 1394/8/8 شاهدژ مازندران ساری عالی کلا
چهاردانگه
گلگشتی - کوهنوردی یک روز 2802
3 1394/8/22 لاویج مازندران چمستان لاویج
نور گلگشت یک روز  
4 1394/9/6 اتابک
مازندران گدوک سرخ آباد
سواد کوه
کوهنوردی یک روز 3210
5 1394/9/27 اچو مازندران ساری قارن سرا دودانگه کوهنوردی یک روز  1750
6 1394/10/11 گوگلی مازندران ساری سنگده دودانگه کوهنوردی یک روز 3100
7 1394/10/25 مرس سی به بند بن
مازندران دودانگه سنگده دودانگه گلگشت یک روز
 
 8 1394/11/1،2 همایش استانی کلاردشت
 مازندران  کلاردشت رودبارک  ونداربن کوهنوردی دو روز  
 9 1394/11/16 میانکاله
 مازندران

زاغمرز
گلگشت یک روز  
10 1394/11/30 به مناسبت روز مهندس
 
       یک روز  
11 1394/12/14 روز درختکاری مازندران          یک روز  

 

 

جلسه کوهنوردی عصر روزهای دو شنبه ساعت 17:30 در محل کانون مهندسین ساری برگزار می گردد.                                   

ضمنا حضور در جلسه جهت ثبت نام در گروه کوهنوردی الزامی می باشد. حداکثرمهلت ثبت نام 2 روزقبل ازاجرای برنامه انجام پذیر می باشد.   

مکان تجمع و حرکت کلیه برنامه ها از میدان امام جنب کفش ملی و کانون مهندسین ساری ،ساعت حرکت در جلسه کوه اعلام می گردد.                                   
داشتن کارت بیمه ورزشی برای همه اعضاء شرکت کننده در برنامه الزامی است.                                   

کلیه برنامه ها شامل سرویس رفت و برگشت و راهنما می باشد.                                   

شرکت در صعودهای بالای 4000 متر مستلزم شرکت در پیش برنامه ها و تایید کمیته کوهنوردی کانون می باشد.                                   

برنامه های اعلام شده با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل طبیعی یا فنی قابل جابجایی است.                                   

برای حفظ پاکیزگی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست لطفا از آوردن ظروف یکبار مصرف تا حد امکان خودداری فرمایید.                                    
لوازم ضروری برای برنامه های گلگشت و سبک: لوازم بهداشتی شخصی (لیوان، قاشق،...) ظرف آب، کفش راه پیمایی، بادگیر، کلاه آفتاب گیر، کوله، غذای مناسب، عینک آفتابی، کرم ضدآفتاب                                  

لیست تهجیزات موردنیاز برنامه های کوهنوردی و کوهپیمایی درجلسات برنامه اعلام می گردد.