مجموعه اخبار مرتبط با » شعارهای مهندسی

1393-11-29 12:35:01
1393-02-18 05:13:01
1392-09-16 04:21:01
1392-05-16 08:02:01

حضور مهندسین طراح و ناظر برق در پروژه های ساختمانی منافع کارفرما و بهره برداران را در پی خواهد داشت:

1- با تأمین ایمنی در برابر حوادث ناشی از برق گرفتگی
2- با تأمین ایمنی در برابر آتش سوزی ناشی از نشت جریان برق
3- با تأمین ایمنی در برابر نوسانات برق جهت تجهیزات الکتریکی
4- با کاهش اتلاف انرژی و هزینه برق مصرفی

1391-07-26 15:28:01

همکاری به هنگام با مهندسین تأسیسات در ساختمان:

- افزایش کیفیت و ایمنی

- کاهش هزینه های ساخت و نگهداری

- صرفه جویی در مصرف انرژی

1391-07-26 15:21:01

برخی از الزامات مهم فنی بلوک های یونولیتی یا پلی استایرن

1- کند سوز باشد

2- اتصال مستقیم اندود (مانند گچ) به بلوک با هر شکل هندسی (اعم از معمولی یا دارای شیار) ممنوع است و باید از اتصالات مکانیکی (نظیر سیستم رابیتس) استفاده شود.

1391-07-26 15:07:01

قضاوت با شماست!

رعایت مقررات ملی یا عدم رعایت مقررات ملی

1391-07-26 15:01:01
1391-07-26 14:59:01
[| 1 |]