مجموعه اخبار مرتبط با » اخبار کانون

به گزارش روابط عمومی کانون مهندسین ساری، آقای مهندس سید محمد محمدی تاکامی، از اعضای کانون مهندسین ساری به عنوان مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران منصوب شدند.

کانون مهندسین ساری این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان خواهان پیروزی های روزافزون برای ایشان است.

1393-04-18 03:59:01

به گزارش روابط عمومی کانون مهندسین ساری، اولین جلسه کمیسیون های ورزش و محیط زیست عصر روز سه شنبه، هفدهم تیرماه سال جاری با حضور اعضای هیات مدیره و كميسيون ها در کانون برگزار شد.

1393-04-18 09:07:01

به گزارش روابط عمومی کانون مهندسین ساری، نشست هم اندیشی هیات مدیره سازمان با اعضای هیات رییسه دفاتر و هیات مدیره کانون های مهندسین استان عصر روز دوشنبه مورخ 16/4/93 در هتل نارنجستان نور برگزار گردید.

1393-04-17 09:10:01

 به گزارش روابط عمومی کانون مهندسین، آقای مهندس مسعود كريمي عضو هیات علمی دانشکده امام محمد باقر (ع) ساری و از اعضای کانون مهندسین ساری به سمت رییس این دانشکده فنی منصوب شدند.

کانون مهندسین ساری این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان خواهان پیروزی های روزافزون برای ایشان است.

1393-04-15 09:45:01

به گزارش روابط عمومی کانون مهندسین ساری، اولین جلسه کمیسیون اشتغال و خدمات مهندسی عصر روز شنبه، چهاردهم تیرماه سال جاری با حضور اعضای هیات مدیره، آقايان دكتر بهارفر و مهندس محسنی ساروی و اعضای كميسيون در کانون برگزار شد.

1393-04-15 08:45:01

به گزارش روابط عمومی کانون مهندسین ساری، اولین جلسه کمیسیون های رفاه و مراسم و همایش ها به ترتیب در عصر روز چهارشنبه، یازدهم تیرماه سال جاری با حضور اعضای هیات مدیره، آقايان دكتر بهارفر، مهندس عليپور و خانم مهندس كلبادي نژاد و اعضای كميسيون در محل کانون برگزار شد.

1393-04-12 08:09:01

به گزارش روابط عمومی کانون مهندسین ساری، نشست کمیسیون بررسی موضوعات صنفی با حضور اعضای هیات مدیره و اعضای کمیسیون، عصر روز سه شنبه، دهم تیرماه سال جاری در محل کانون برگزار شد.

1393-04-11 09:41:01

به گزارش روابط عمومی کانون مهندسین ساری، مجمع عمومی عادی (نوبت اول) کانون که قرار بود عصر روز یکشنبه مورخ 8/4/92، در سالن اجتماعات کانون برگزار گردد، به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا به رسمیت شناخته نشد و به نوبت دوم موکول گردید.

علیرغم عدم برگزاری مجمع، بنا به صلاحدید اعضای هیات مدیره و با توجه به حضور جمعی از اعضا و علاقمندان، نشست مشترکی در سالن اجتماعات با حضور اعضای حاضر برگزار شد.

1393-04-10 04:26:01
شروع فعالیت کمیسیون ها

به گزارش روابط عمومی کانون مهندسین ساری، نشست کمیسیون ارتباط با صنعت با حضور اعضای هیات مدیره و  اعضای کمیسیون، عصر روز سه شنبه، سوم تیرماه سال جاری در محل کانون برگزار شد.

1393-04-04 06:51:01

به گزارش روابط عمومی کانون مهندسین ساری، پس از فراخوان تشکیل کمیسیون ها و بررسی نهایی درخواست های متقاضیان توسط هیات مدیره، اولین جلسه کمیسیون های سایت و تبلیغات و نشریه به ترتیب در عصر روز یکشنبه، اول تیرماه سال جاری با حضور اعضاء هیات مدیره و اعضاء کمیسیون ها در محل کانون برگزار شد.

1393-04-02 10:22:01
[| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |]