اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2508 مورخ:[1394-04-18 07:44:01]

»
»صورتجلسه شماره 9 مورخ 94/4/7
چاپ این صفحه

جدول زمانبندی و برنامه های آموزشی سال 94 ، مورد بررسی قرار گرفت.

پیشنهاد گردید جهت برگزاری دوره های تعریف شده، هماهنگی های لازم بعمل آید.

حاضرین در جلسه:

 

مهندس ذکراله شعبانی
دکتر وحید شکری
مهندس محمد هادی شمالی
مهندس هوشنگ ودادی گرگری