اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2346 مورخ:[1394-02-13 07:51:01]

»
»صورتجلسه شماره 7 مورخ 94/1/31
چاپ این صفحه

پیرامون برنامه ریزی جامع گروه در سال 94 تبادل نظر بعمل آمد و ریز برنامه های پیشنهادی ارائه گردید.

پیشنهاد گردید از آقای مهندس خورشیدی جهت ارائه دستاوردهای علمی خود در زمینه فتوگرامتری برد کوتاه دعوت بعمل آید.

پیشنهاد گردید جلسه ای مشترک با حضور ریاست محترم کانون و رییس محترم دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری، مبنی بر امور مالیات برگزار گردد.

حاضرین در جلسه:

دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری
مهندس شهرام فرخ زاد
مهندس عباس نوبهار