اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2235 مورخ:[1393-12-11 06:08:01]

»
»صورتجلسه شماره 6 مورخ 93/11/27
چاپ این صفحه

پیرامون بودجه پیشنهادی سال 94 تبادل نظر بعمل آمد، مقرر گردید پیشنهادات جهت اعلام نظر به هیات مدیره ارائه گردد.

در خصوص مباحث فنی پارکینگ ها در تفکیک آپارتمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

در خصوص نشست فصلی نقشه برداران مورخ بیست و نهم بهمن ماه سال جاری که توسط کمیته تخصصی نقشه برداری دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری برگزار گردید تبادل نظر بعمل آمد.

حاضرین در جلسه:

دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری
مهندس شهرام فرخ زاد
مهندس عباس نوبهار