اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2872 مورخ:[1394-12-01 04:36:01]

»
»صورتجلسه شماره 49 مورخ 94/11/17
چاپ این صفحه

در خصوص چارت گروه اجرایی مجمع عمومی نوبت دوم تبادل نظر بعمل آمد.

مقرر گردید جهت هر چه بهتر برگزار شدن مجمع وظایف گروه اجرایی در بخش های مختلف مشخص گردد.

حاضرین در جلسه: 

مهندس احسان اسماعیل زاده
 مهندس مجید براری
مهندس گلناز رضائی
مهندس مهدی شمیرانی
مهندس زهرا علیزاده
مهندس میثم محسنی
مهندس آرش نصیری