اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2871 مورخ:[1394-12-01 04:35:01]

»
»صورتجلسه شماره 48 مورخ 94/11/10
چاپ این صفحه

در خصوص تعیین اعضای گروه اجرایی همایش بازرسی فنی و کنترل کیفیت در اجرای لوله کشی گاز طبیعی تبادل نظر بعمل آمد.

مقرر گردید جهت هر چه بهتر برگزار شدن همایش و ایجاد هماهنگی های لازم چارت برنامه ها مشخص گردد.

 حاضرین در جلسه: 

مهندس احسان اسماعیل زاده
مهندس آرمان بابائی
 مهندس گلناز رضائی
 مهندس مهدی رییسیان
 مهندس سید سجاد سید خندان
مهندس محسن عرب
مهندس زهرا علیزاده
مهندس مهدی نادری اسرمی
مهندس آرش نصیری