اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2783 مورخ:[1394-10-07 08:49:01]

»
»صورتجلسه شماره 45 مورخ 94/10/5
چاپ این صفحه

در خصوص  اجرای مراسم شب یلدا تبادل نظر بعمل آمد.

نحوه برگزاری مراسم مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

حاضرین در جلسه: 

 مهندس احسان اسماعیل زاده
 مهندس مجید براری
مهندس گلناز رضائی
 مهندس سید سجاد سید خندان
مهندس زهرا علیزاده
مهندس نرگس غفاری
مهندس آرش نصیری