اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2782 مورخ:[1394-10-07 08:33:01]

»
»صورتجلسه شماره 44 مورخ 94/9/7
چاپ این صفحه

در خصوص نحوه برگزاری مراسم شب یلدا تبادل نظر بعمل آمد.

مقرر گردید نمایندگان کمیسیون جهت بازید از سالن ها جهت برگزاری مراسم یلدا هماهنگی های لازم را بعمل آورند و گزارش را به گروه ارائه نمایند.

حاضرین در جلسه: 

مهندس ندا افضلی
مهندس آرمان بابائی
 مهندس مجید براری
 مهندس ساینا بریمانی
 مهندس سید سجاد سید خندان
مهندس مهدی شمیرانی
مهندس محسن عرب
مهندس زهرا علیزاده
مهندس نرگس غفاری
مهندس میثم محسنی
مهندس آرش نصیری