اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2646 مورخ:[1394-07-26 14:06:01]

»
»صورتجلسه شماره 40 مورخ 94/7/25
چاپ این صفحه

 در خصوص اسپانسر و نحوه تبلیغات در همایش 2800 تبادل نظر بعمل آمد.

در خصوص مکان برگزاری همایش و سرویس ایاب و ذهاب تبادل نظر بعمل آمد.

مقرر گردید پیشنهادات مطرح شده جهت اعلام نظر و تایید نهایی به هیات مدیره اعلام گردد.

حاضرین در جلسه:

مهندس ندا افضلی
مهندس آرمان بابائی
 مهندس گلناز رضائی
مهندس مهدی رئیسیان
 مهندس سید سجاد سید خندان
 مهندس مهدی شمیرانی
مهندس محسن شیرزادی مرگاوی
مهندس محسن عرب
 مهندس نرگس غفاری
مهندس میثم محسنی
مهندس آرش نصیری