اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2156 مورخ:[1393-11-14 12:28:01]

»
»صورتجلسه شماره 4 مورخ 93/10/29
چاپ این صفحه

پیشنهاد گردید کارگاه آموزشی نصب نرم افزار تفکیک آپارتمان بر روی ویندوزها برای مهندسین نقشه بردار برگزار گردد.

استاد کارگاه فوق از طرف گروه معرفی گردید.

با توجه به درخواست کمیسیون ارتباط با صنعت، پیشنهاد بازدید از شرکت کشتی سازی صدرا برای نیمه اول اسفندماه سال جاری مطرح گردید.

شعارهای مهندسی گروه به شرح زیر اعلام گردید:

مهندسی نقشه برداری، زیربنای توسعه پایدار

مهندسی نقشه برداری، ضرورت جامعه مکان محور

حاضرین در جلسه:

دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری
مهندس شهرام فرخ زاد