اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 1482 مورخ:[1393-01-28 05:07:01]

»
»صورتجلسه شماره 3 مورخ 93/1/23
چاپ این صفحه

در خصوص موضوعات زیر تبادل نظر بعمل آمد و پیشنهاد شد در برنامه های آتی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی نحوه ارائه خدمات ورزشی و رفاهی

 بررسی مجری و تاسیسات

ارتقا آموزش تخصصی

ظرفیت ارجاع خدمات مهندسین شرکت مشاور و ...