اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2765 مورخ:[1394-10-01 10:36:01]

»
»صورتجلسه شماره 20 مورخ 94/9/30
چاپ این صفحه

 در خصوص مراسم افتتاحیه باشگاه فرهنگی ورزشی کانون و مسائل مرتبط تبادل نظر بعمل آمد.

بازرس کانون در این خصوص توضیحاتی را مطرح نمودند.

حاضرین در جلسه:

مهندس مریم جابانی
مهندس سید روح اله قدیری امرئی
مهندس حسین رضا گوران
مهندس رضا متولی