اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2624 مورخ:[1394-07-20 08:26:01]

»
»صورتجلسه شماره 15 مورخ 94/7/6
چاپ این صفحه

نظام نامه داخلی کمیسیون های کاری کانون مورد مطالعه قرار گرفت و در خصوص چارت های آن تبادل نظر بعمل آمد.

طبق مفاد نظام نامه، اسامی رییس، نایب رییس و دبیر کمیسیون جهت تایید نهایی به هیات مدیره اعلام گردید.

مقرر گردید در جلسات آتی نسبت به انجام امور محوله اقدام گردد.

حاضرین در جلسه:

 

مهندس عقیل تشکری
مهندس مریم جابانی
مهندس سید رضا راد
مهندس امید رمضانی
مهندس امید علی رنجبر
مهندس پویا عمرانی
مهندس سید روح اله قدیری امرئی
مهندس رضا متولی
مهندس علی اصغر وطنی شهمیرزادی
مهندس فاطمه یوسفی