اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2379 مورخ:[1394-02-24 05:42:01]

»
»صورتجلسه شماره 14 مورخ 94/2/21
چاپ این صفحه

در خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه مازند نظام و مشکلات مالی پروژه تبادل نظر بعمل آمد و پیشنهاداتی مطرح گردید.

بودجه پیشنهادی کمیسیون برای سال 94 به هیات مدیره اعلام گردید.

حاضرین در جلسه:

مهندس احمد احمدی نیا
مهندس امید علی رنجبر
مهندس محمد رضا سالارگرنا
مهندس سید علی گلستانه
مهندس رضا متولی