اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2283 مورخ:[1394-01-19 08:14:01]

»
»صورتجلسه شماره 13 مورخ 93/12/11
چاپ این صفحه

ارائه خدمات به مهندسین دارای پروانه صلاحیت اعم از فنی، مهندسی و رفاهی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مسائل زیر جهت بررسی به هیات مدیره محترم پیشنهاد گردید:

برگزاری دوره های آموزشی رایگان در خصوص روش های اجرا ساختمان و مراحل ساختمانی برای مهندسین ناظر و مجری عمران

عضویت رایگان مهندسین دارای پروانه صلاحیت در کانون مهندسین ساری (در صورت عدم مغایرت با اساسنامه)

حاضرین در جلسه:

مهندس احمد احمدی نیا
مهندس احمد رضا شیرزادی
مهندس مرتضی عسکری ورکی