اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2662 مورخ:[1394-08-03 05:15:01]

»
»صورتجلسه شماره 12 مورخ 94/7/5
چاپ این صفحه

مقرر گردید در خصوص معرفی استاد دوره طراحی کانال، دریچه تامین هوا با استاد مربوطه هماهنگی های لازم بعمل آید.

هزینه آموزشی دوره جهت اعلام نظر به هیات مدیره اعلام گردید.

در خصوص تعمیرات و نگهداری تبادل نظر بعمل آمد.

حاضرین در جلسه: 

مهندس ذکراله شعبانی
دکتر وحید شکری
مهندس هوشنگ ودادی گرگری