اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2195 مورخ:[1393-11-28 13:59:01]

»
»صورتجلسه شماره 12 مورخ 93/11/20
چاپ این صفحه

مقرر گردید اعضاء در خصوص موارد زیر پیشنهادات خود را به هیات مدیره ارائه نمایند.

- نحوه ارائه خدمات به مهندسین مجری و شرکت های دارای صلاحیت اجرا

- بررسی دستورالعمل کسورات قانونی مهندسین دارای صلاحیت از طرف سازمان نظام مهندسی و کانون مهندسین ساری

حاضرین در جلسه:

مهندس احمد احمدی نیا
مهندس محمد جواد امینی
مهندس امید علی رنجبر
مهندس محمد رضا سالارگرنا
مهندس احمد رضا شیرازی
مهندس مرتضی عسکری ورکی
مهندس سید علی گلستانه
مهندس حسین رضا گوران
مهندس رضا متولی