اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2598 مورخ:[1394-07-01 11:55:01]

»
»صورتجلسه شماره 11 مورخ 94/6/22
چاپ این صفحه

پیشنهاد گردید طبق برنامه ریزی آموزشی انجام شده، دوره نرم افزار carrier برگزار شود.

در خصوص ضوابط آتش نشانی، با توجه به اینکه در مقررات ملی ساختمان مبحث آتش نشانی وجود ندارد، گروه های تخصصی مکانیک استان و دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری با همکاری سازمان آتش نشانی این مبحث را در دستور کار قرار داده اند و بررسی های لازم در دست اقدام می باشد.

در خصوص مسائل و مشکلات اجرایی موجود در حیطه آتش نشانی، با توجه به شرایط فعلی استفاده از استاندارد BS مناسبت تر می باشد.

پیشنهاد گردید جلسه مشترک بین سه کارگروه تخصصی مکانیک برگزار گردد.

حاضرین در جلسه:

 

مهندس سیامک به آیین
مهندس ذکراله شعبانی
دکتر وحید شکری
مهندس هوشنگ ودادی گرگری