اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2530 مورخ:[1394-05-05 08:55:01]

»
»صورتجلسه شماره 10 مورخ 94/5/4
چاپ این صفحه

مقرر گردید با توجه به درخواست گروه ورزشی مبنی بر طراحی سیستم تعویض هوای باشگاه، بررسی های لازم بعمل آید و پیشنهادات و محاسبات لازم تا روز سه شنبه، 94/5/6 ارائه گردد.

پیشنهاد گردید با توجه به برنامه مصوب آموزشی کانون جهت برگزاری دوره carrier (طراحی سیستم گرمایش و تهویه مطبوع به کمک نرم افزار carrier) اقدامات لازم در خصوص اطلاع رسانی و ثبت نام انجام پذیرد.

مقرر گردید بعد از هماهنگی با نمایندگان شهرداری و سازمان آتش نشانی، نمایندگان کارگروه نیز در جلسه حضور بهم رسانند.

حاضرین در جلسه:

 

دکتر وحید شکری
مهندس محمد هادی شمالی
مهندس هوشنگ ودادی گرگری