اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 1337 مورخ:[1392-08-01 06:02:01]

»
»مصوبات کانون مهندسین ساری مورخ 21/7/92
چاپ این صفحه

با عضویت مهندسین مجید فعلی، محمد یاسر فعلی، امیر پوریانی، عبدالرضا زرینی، سید علیرضا فانی ساروی موافقت گردید.

هزینه گروه کوه در برنامه گلگشت به غار بورنیک پرداخت گردد.

آقای مهندس علیرضا صفری و مهندس هادی غربی متقاضی وام بانکی به بانک ملی شعبه فرهنگ معرفی شوند.

مقرر گردید تعداد 3000 عدد بج سینه به شکل آرم کانون جهت ارائه به اعضاء کانون ساری پس از استعلام، قرارداد با شرکت گرافیک و تبلیغات آزاد بسته شود.

مقرر گردید جهت ارتقای سیستم های کامپیوترهای سالن آموزش با توجه به استعلام به عمل آمده با موسسه رایان کامپیوتر مذاکره و جهت انجام کار دعوت گردد.

مقرر شد مجمع فوق العاده کانون در تاریخ یکشنبه 19/8/92 و در صورتی که نیاز به برگزاری نوبت دوم باشد در آذرماه سال جاری برگزار گردد.