اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 1212 مورخ:[1394-02-22 14:20:01]

»
»مجموعه ورزشی معراج (بانوان)

رشته های ورزشی ایروبیک، هیپ هاپ و ...

چاپ این صفحه

مکان: مجموعه ورزشی معراج، واقع در خیابان فرهنگ

بانوان مهندس عضو کانون و علاقمند به رشته های ورزشی، جهت دریافت کارت ورودی و حضور در باشگاه ورزشی، اول هر ماه به کانون مراجعه فرمایند.  

هزینه: 380،000 ریال

یارانه کانون: 200،000 ریال