اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2792 مورخ:[1394-10-22 04:56:01]

»
»مصوبه شماره 511 مورخ 94/10/7
چاپ این صفحه

مهندس پیمان احمدی جهت دریافت وام به بانک ملی معرفی شوند
با عضویت مهندسین سیده طاهره میرعمادیان، هانی مهدوی، حسین مولانژاد، لیلا ضامنی شهمیرزادی و تقی حبیبی در کانون مهندسین ساری موافقت بعمل آمد.
در خصوص درخواست کمیسیون ورزش کانون با برگزاری مسابقات تیراندازی کانونهای مهندسین استان به میزبانی کانون ساری به شرح هزینه کرد مالی کمیسیون موافقت گردید.  

در خصوص همکاری کانون با انجمن مجریان، کلیات تفاهم نامه تنظیمی مصوب شد.

حاضرین در جلسه:   

اعضای اصلی اعضای علی البدل
دکتر یاسر بهارفر مهندس محسن بدخشان
دکتر حسین معتقدی  
مهندس مهدی علیپور واوسری  
مهندس امیر ناصر محسنی ساروی
 
مهندس فاطمه کلبادی نژاد