اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2781 مورخ:[1394-10-06 14:44:01]

»
»مصوبه شماره 510 مورخ 94/10/1
چاپ این صفحه

با عضویت مهندس مجتبی گوران اوریمی در کانون مهندسین ساری موافقت گردید.

هزینه های مربوط به پست نشریه شماره 47 کانون، لوازم و مواد غذایی مورد نیاز کانون جهت پذیرایی جلسات و کلاس های آموزشی، طراحی پوسترهای سمینارهای برگزار شده توسط کانون و چاپ بلیط باشگاه های ورزشی پرداخت گردد.

حاضرین در جلسه:   

 

اعضای اصلی اعضای علی البدل
دکتر یاسر بهارفر مهندس محسن بدخشان
مهندس مهدی علیپور واوسری  
مهندس امیر ناصر محسنی ساروی
 
مهندس فاطمه کلبادی نژاد