اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2780 مورخ:[1394-10-06 14:31:01]

»
»مصوبه شماره 509 مورخ 94/9/30
چاپ این صفحه

هزینه های مربوط به جابه جایی کانکس نگهبانی باشگاه کانون ساری، هزینه سفر مشهد مقدس در خصوص عقد قرارداد هتل آپارتمان، کرایه ایاب و ذهاب دکتر علی سلطانی سخنران سمینار ترافیک و شهرسازی پرداخت گردد.

با اجرای برنامه های پیشنهادی مراسم شب یلدا توسط کمیسیون فرهنگ و هنر و مراسم و همایش ها موافقت گردید. 

با عنایت به طرح موضوع صورتجلسه شماره 20 مورخ 16/9/94 کمیته آموزش و پژوهش در جلسه هیات مدیره با پیشنهاد کمیته محترم در خصوص انتخاب آقایان دکتر مهران فرصت به عنوان دبیر علمی و دکتر وحید شکری به عنوان دبیر اجرایی و زمان ششم خرداد ماه 95 به عنوان تاریخ برگزاری سمینار ساختمان آینده  2 (سمینار ملی) موافقت گردید و مقرر گردید ضمن پیگیری ویژه مدیر محترم اجرایی و واحد آموزش نسبت به ارائه برنامه ها و محورهای همایش و پی گیری های بعدی جهت اطلاع رسانی و ... اقدام لازم بعمل آید.

با درخواست خانم مهندس سوده واثقی عضو کانون ساری مبنی بر لغو عضویت ایشان در کانون بدلیل انتقال از ساری به شهر دیگر و عدم سکونت در ساری، مورد موافقت قرار گرفت.

حاضرین در جلسه:   

اعضای اصلی اعضای علی البدل بازرس علی البدل
دکتر یاسر بهارفر مهندس محسن بدخشان مهندس سعید نصر
مهندس مهدی علیپور واوسری    
مهندس امیر ناصر محسنی ساروی
   
مهندس فاطمه کلبادی نژاد