اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2789 مورخ:[1394-10-10 05:29:01]

»
»مصوبه شماره 508 مورخ 94/9/23
چاپ این صفحه

با توجه به بند 14 مصوبه شماره 506 هیات مدیره و همچنین برنامه 94 کانون مصوب مجمع عمومی، قرارداد کانون مهندسین ساری با هتل آپارتمان تسنیم در مشهد به نمایندگی آقای علی خدادادی فرزند محمود با شرایط ذیل منعقد گردید. تنظیم قرارداد به شماره 104011-94/ک به تاریخ 94/9/17 طبقه چهارم هتل آپارتمان بوده و مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت به این شرح تنظیم گردید: مبلغ کل 1.100.000.000 ریال (یک میلیارد و یکصد میلیون ریال) به مدت یک سال که مبلغ 100.000.000 ریال به عنوان پیش پرداخت اول طی چک شماره 657587 مورخ 94/9/20 و مبلغ دویست میلیون ریال 200.000.000 ریال به عنوان پیش پرداخت دوم طی چک شماره 657588 مورح 94/10/1 و مبلغ 120.000.000 ریال (یکصد و بیست میلیون ریال) طی چک شماره 657589 مورخ 94/11/15 و مبلغ 120.000.000 ریال (یکصد و بیست میلیون ریال) طی چک شماره 657590 مورخ 94/12/15 از سوی کانون به هتل آپارتمان پرداخت می گردد. و مابقی طی هفت نوبت به تاریخ های 95/2/1، 95/3/1، 95/4/1، 95/5/1، 95/6/1، 95/7/1، 95/8/1 هر کدام به مبلغ 80.000.000 ریال (هشتاد میلیون ریال) از سوی کانون به حساب نماینده هتل آپارتمان به شماره 0108611091005 نزد بانک ملی به نام خدادادی – طالبیان واریز گردد. تاریخ تسلیم مورد قرارداد 94/10/5 می باشد. شرایط و هزینه های هر تخت که در روزهای پیک و غیرپیک طی جدول مشخص شده در اختیار مسئول روابط عمومی کانون قرار داده و مسئولیت اعلام و اطلاع رسانی به اعضا و ثبت نام و ارسال جدول مسافران مشهد مقدس جهت اقامت و هماهنگی در هتل به عهده مسئول روابط عمومی می باشد.

مقرر گردید با توجه به درخواست گروه های تخصصی ترافیک و معماری کانون مبلغ 7.000.000 ریال (هفت میلیون ریال) برای هر دو رشته با هم جهت تهیه کتب مربوط که بیشتر کاربردی و مورد نیاز تعداد اعضای بیشتری از کانون باشد، بابت برگزاری نمایشگاه کتاب در روز سمینار مربوط به ترافیک در اختیار حسابدار کانون قرار داده شود.

با توجه به بررسی های بعمل آمده مقرر گردید برگزاری مراسم شب یلدا کانون در محل تالار پذیرایی ونوس انجام گردیده و قرارداد با مدیریت هتل منعقد گردد.

مهندس محمد آخوندیان جهت دریافت وام به بانک ملی معرفی شوند.

حاضرین در جلسه:   

اعضای اصلی بازرس علی البدل
دکتر یاسر بهارفر مهندس سعید نصر
دکتر حسین معتقدی  
مهندس مهدی علیپور واوسری  
مهندس امیر ناصر محسنی ساروی
 
مهندس فاطمه کلبادی نژاد