اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2062 مورخ:[1393-10-17 06:16:01]

»
»تنیس روی میز آقایان

زمان: سه شنبه ها، ساعت ( 18:45 - 16:45 )

مکان: مجموعه ورزشی هیات تنیس روی میز مازندران، کمربندی غربی، خیابان قرق