اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2826 مورخ:[1394-11-06 06:03:01]

»
»مصوبه شماره 23 مورخ 94/10/22
چاپ این صفحه

پیرامون برگزاری کلاس آموزشی UPS تبادل نظر بعمل آمد و مقرر گردید به جای برگزاری این دوره، کلاس آموزشی برق اضطراری (دیزل ژنراتور، ups، ...) برگزار شود و از یک استاد صاحب نظر در این زمینه دعوت بعمل آید.

مقرر گردید جهت برگزاری دوره فوق با گروه تخصصی دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری نیز هماهنگی بعمل آید.

پیرامون بازدیدهای علمی تبادل نظر بعمل آمد و مقرر گردید بازدیدهای زیر در دستور کار قرار گیرد:

انرژی زمین گرمایی در مشکین شهر استان اردبیل

انرژی بادی در شهر منجیل استان گیلان

انرژی خورشیدی در شهر منجیل استان گیلان

کارخانه لامپ LED در رشت

کارخانه سیمکو در رشت

حاضرین در جلسه:

مهندس ابراهیم پرتوی
مهندس سید رضا تاج الدین
مهندس حسن شیرزاد
مهندس رضا کریمی