اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2824 مورخ:[1394-11-06 06:00:01]

»
»مصوبه شماره 22 مورخ 94/9/24
چاپ این صفحه

 پیرامون بازدیدهای علمی در زمستان 94  بررسی های لازم انجام پذیرفت و نکات ضروری مورد تبادل نظر قرار گرفت.

حاضرین در جلسه:

مهندس سید رضا تاج الدین
مهندس حسن شیرزاد
مهندس رضا کریمی