اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2692 مورخ:[1394-08-20 09:08:01]

»
»مصوبه شماره 20 مورخ 94/8/19
چاپ این صفحه

در خصوص بودجه پیشنهادی سال 95 تبادل نظر بعمل آمد.

در خصوص برگزاری دوره آموزشی ارتینگ تبادل نظر بعمل آمد و پیشنهاد گردید جهت برنامه ریزی این دوره از طرف کانون هماهنگی های لازم بعمل آید.

پیرامون بازدید از کارخانه های سیم و کابل رشت و لامپ های LED با گروه تخصصی برق دفتر نمایندگی ساری تبادل نظر بعمل آمد و پیشنهاد گردید .

حاضرین در جلسه:

مهندس ابراهیم پرتوی
مهندس سید رضا تاج الدین
مهندس حسن شیرزاد
مهندس رضا کریمی