اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2681 مورخ:[1394-08-17 14:47:01]

»
»مصوبه شماره 19 مورخ 94/8/5
چاپ این صفحه

پیشنهاد گردید در خصوص برگزاری کلاس آموزشی سیستم های تاسیسات برقی و سیستم ارتینگ هماهنگی های لازم از طرف کانون انجام پذیرد، استاد مرتبط از طرف گروه معرفی گردید.

مقرر گردید در خصوص برگزاری کارگاه تخصصی آسانسور و برق اضطراری، موتور ژنراتور و UPS مذاکرات لازم با شرکت های مرتبط انجام پذیرد، پس از بررسی و تبادل نظر جهت برنامه ریزی و تعیین زمان برگزاری دوره اقدام گردد.

حاضرین در جلسه:

مهندس ابراهیم پرتوی
مهندس سید رضا تاج الدین
مهندس حسن شیرزاد
مهندس رضا کریمی