اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2651 مورخ:[1394-07-28 12:00:01]

»
»مصوبه شماره 18 مورخ 94/7/21
چاپ این صفحه

جلسه با حضور نمایندگان کمیته تخصصی برق دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری برگزار گردید.

مقرر گردید جلسه آتی به صورت مشترک و فوق العاده با حضور اعضای کمیته تخصصی برق برگزار شود.

مقرر گردید در جلسه آتی تصمیمات اخذ شده در خصوص معرفی اساتید و مدرسین صاحب نظر رشته برق، جهت اعلام نظر و تایید نهایی به هیات مدیره اعلام گردد.

حاضرین در جلسه:

 

مهندس ابراهیم پرتوی
مهندس سید رضا تاج الدین
مهندس حسن شیرزاد
مهندس رضا کریمی