اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2615 مورخ:[1394-07-12 11:43:01]

»
»مصوبه شماره 17 مورخ 94/7/7
چاپ این صفحه

برنامه های آموزشی و سمینارها مورد بازنگری و تبادل نظر قرار گرفت.

مقرر گردید نشست مشترکی با کمیته تخصصی برق دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری برگزار شود و جهت معرفی اساتید و مدرسین صاحبنظر، تبادل نظر بعمل آید.

حاضرین در جلسه:

مهندس ابراهیم پرتوی
مهندس سید رضا تاج الدین