اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2588 مورخ:[1394-06-28 11:47:01]

»
»مصوبه شماره 16 مورخ 94/6/24
چاپ این صفحه

در خصوص برگزاری دوره ها و جلسات هم اندیشی تبادل نظر بعمل آمد و موارد زیر مطرح گردید:

دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان، طبق برنامه آموزشی مشخص شده، توسط کانون اجرا گردد.

دوره اصول طراحی برق ساختمان برگزار گردد و استاد مرتبط جهت آموزش طراحی توسط گروه معرفی گردید.

کارگاه آموزشی سیستم های الکتریکی برگزار گردد، مقرر گردید اساتید مرتبط توسط گروه معرفی شوند.

جلسه هم اندیشی نظارت ساختمان با همکاری اعضای گروه تخصصی برق کانون و دفتر نمایندگی ساری برگزار گردد.

نشست مشترکی با اعضای گروه تخصصی برق دفتر ساری جهت تبادل نظر در خصوص مسائل تاسیسات برقی برگزار گردد.

حاضرین در جلسه:

مهندس ابراهیم پرتوی
مهندس سید رضا تاج الدین
مهندس حسن شیرزاد