اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2503 مورخ:[1394-04-16 10:38:01]

»
»مصوبه شماره 15 مورخ 94/4/16
چاپ این صفحه

فهرست بازدیدها، کارگاه ها و  کلاس های تخصصی سال 94 کانون مورد بررسی قرار گرفت.

پیشنهاد گردید جهت برگزاری کارگاه های تخصصی، طی مکاتبه ای با شرکت های تجهیزات فنی، از همکاری اساتید آگاه به امور اجرایی این شرکت ها استفاده شود.

پیشنهاد گردید در رابطه با بازدید از کارخانه سیم و کابل گیلان از طرف کانون هماهنگی های لازم بعمل آید.

مقرر گردید معرفی اساتید برای کلاس ها و همایش های مرتبط در دستور کار جلسه آتی قرار گیرد.

حاضرین در جلسه:

مهندس ابراهیم پرتوی
مهندس سید رضا تاج الدین
مهندس حسن شیرزاد