اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2837 مورخ:[1394-11-10 10:29:01]

»
»صورتجلسه شماره 26 مورخ 94/10/27
چاپ این صفحه

 فرم های ثبت نام کاریابی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات مد نظر جهت اعمال اصلاحات مطرح گردید.

پیشنهاد گردید پس از تکمیل فرم ها و اعمال اصلاحات، فراخوانی از طرف کانون ارسال گردد تا متقاضیان و علاقمندان جهت تکمیل فرم های مرتبط اقدام نمایند.

جهت تحقق امر فوق نمایندگان کمیسیون توضیحات لازم را برای اعضاء ارائه خواهند نمود و جلسه ای توجیهی در این باب برگزار خواهد شد.

حاضرین در جلسه:

مهندس رائفه اکبری
مهندس خشایار امینی
مهندس محمد جعفری پالندی
مهندس پرویز خوش آئین
مهندس تینا شادی فر
مهندس سید عبدالرضا سلیم بهرامی
مهندس حسین لطفی نوکنده
مهندس محمد رضا کاظمی شهابی
مهندس علی محمدنژاد اردشیری
مهندس سمیه محمدی
مهندس علیرضا محمودی کردخیلی