اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2807 مورخ:[1394-10-26 07:14:01]

»
»صورتجلسه شماره 25 مورخ 94/10/19
چاپ این صفحه

صورتجلسات گذشته مورد بازبینی و همفکری اعضاء قرار گرفت.

حاضرین در جلسه:

مهسا ابراهیمی
مهندس خشایار امینی
مهندس محمد جعفری پالندی
مهندس پرویز خوش آئین
مهندس محبوبه رشیدی آلاشتی
مهندس تینا شادی فر
مهندس سید عبدالرضا سلیم بهرامی
مهندس جواد قاسمی پائین کولائی
مهندس حسین لطفی نوکنده
مهندس محمدرضا کاظمی شهابی
مهندس علی محمدنژاد اردشیری
مهندس حسین مسعودی
مهندس مهدی نادری ورندی
مهندس خلیل ناصری
 مهندس امین نوری