اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2714 مورخ:[1394-08-27 05:35:01]

»
»صورتجلسه شماره 22 مورخ 94/8/23
چاپ این صفحه

جهت پیشرفت و تعامل بیشتر بین اعضاء و پیگیری سریعتر موضوعات و مصوبات مطروحه، اعضاء کمیسیون به چهار گروه کاری تقسیم شدند.

زمینه همکاری با شرکت های کاریابی و شرکت نگار نصر مورد ارزیابی قرار گرفت.

پیشنهاد گردید ثبت نام اعضاء برای فرصت های شغلی در اولویت کاری قرار گیرد.

مقرر گردید تخصیص وام های خود اشتغالی در دستور کار قرار گیرد.

مقر گردید تهیه بانک اطلاعاتی و جامعه آماری از انجمن اقدامات لازم انجام پذیرد.

حاضرین در جلسه:

مهندس هانیه جعفری
مهندس محمد جعفری پالندی
مهندس پرویز خوش آئین
مهندس تینا شادی فر
مهندس سید عبدالرضا سلیم بهرامی
مهندس جواد قاسمی پائین کولائی
مهندس حسین لطفی نوکنده
مهندس محمدرضا کاظمی شهابی
مهندس محمد کردی
مهندس سید حسن گلستانه
مهندس علی محمدنژاد اردشیری
مهندس علیرضا محمودی کردخیلی
مهندس خلیل ناصری
 مهندس امین نوری