اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2713 مورخ:[1394-08-27 05:28:01]

»
»صورتجلسه شماره 21 مورخ 94/8/20
چاپ این صفحه

مسئول شرکت بین المللی نگار نصر در جلسه حضور یافت و پیرامون مسائل فرصت های شغلی، کارآفرینی و اشتغال زایی تبادل نظر بعمل آمد.

نمایندگان هیات مدیره در کمیسیون حضور یافتند و در خصوص میزان اختیارات عملکرد کمیسیون و حمایت هیات مدیره تبادل نظر بعمل آمد.

در خصوص همکاری جهت برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی با توجه به نیاز و تخصص کانون با هزینه شرکت بین امللی نگار نصر، ظرفیت شناسی فرصت های شغلی خارج از استان، تسهیلات، تهیه فرم از کاریابی و ایجاد تغییرات و اصلاحات مرتبط، انعکاس فعالیت ها در سایت، فراخوان به اعضاء کانون از طریق ارسال پیامک، تکمیل بانک اطلاعاتی در بازه زمانی کوتاه و ارسال اطلاعات به شرکت های مد نظر تبادل نظر بعمل آمد.

درخواست گردید نمایندگانی از طرف هیات مدیره در جلسات آتی کمیسیون حضور داشته باشند.

در خصوص معرفی نامه به بانک از طرف کانون  با ارائه طرح توجیهی خود اشتغالی مشاغل زودبازده تا سقف سی میلیون تومان تبادل نظر بعمل آمد.

حاضرین در جلسه:

مهندس مهسا ابراهیمی
مهندس محمد جعفری پالندی
مهندس محمد جمشیدی
مهندس پرویز خوش آئین
مهندس محبوبه رشیدی آلاشتی
مهندس سید عبدالرضا سلیم بهرامی
مهندس حسین لطفی نوکنده
مهندس محمدرضا کاظمی شهابی
مهندس محمد کردی
مهندس سید حسن گلستانه
مهندس حسین مسعودی
مهندس علیرضا محمودی کردخیلی
مهندس خلیل ناصری
 مهندس امین نوری