اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2712 مورخ:[1394-08-27 04:54:01]

»
»صورتجلسه شماره 20 مورخ 94/8/17
چاپ این صفحه

در خصوص هماهنگی و همکاری با شرکت های کاریابی تبادل نظر بعمل آمد.

پیشنهاد گردید با توجه به اینکه شرکت های کاریابی نسبت به معرفی فرصت های شغلی تقریبا مستقل فعالیت می نمایند و آمارهای عرضه و تقاضای خود را دارند، جهت برگزاری جلسه ای مشترک با تمامی شرکت های کاریابی هماهنگی های لازم بعمل آید.

پیشنهاد گردید جلسه ای مشترک با مدیران ارشد اداره کار و رفاه اجتماعی استان و شهرستان ساری برگزار شود و در خصوص پیشنهادات و ارائه راهکاری تقاضای اشتغال، شغل های خود اشتغالی بصورت مهارتی یا حمایتی، نحوه رایزنی در جهت حمایت از مهندسین عضو کانون تبادل نظر بعمل آید.

انجمن کاریابی با همکاری و رایزنی سایر انجمن های کاریابی در خارج از استان فضایی را فراهم سازند تا بتوان متقاضیان جویای کار در خارج از استان را با هماهنگی قبلی به مکان های فرصت شغلی معرفی نمایند.

پیشنهاد گردید انجمن های کاریابی با توجه به در اختیار داشتن لیست و آمار مهندسین متقاضی و علاقمند، اولویت فرصت های شغلی را مشخص نمایند و فرم های ثبت نام مرتبط در اختیار کانون قرار گیرد.

مقرر گردید فرم اصلاح شده به کمیسیون تارنما و تبلیغات تحویل داده شود تا لینک مرتبط جهت ثبت نام در سایت درج شود.

درخواست گردید در خصوص موضوعات کاریابی و ارائه خط مشی های لازم جلسه ای مشترک با هیات مدیره برگزار شود.

حاضرین در جلسه:

مهندس مهسا ابراهیمی
مهندس محمد جعفری پالندی
مهندس پرویز خوش آئین
مهندس تینا شادی فر
مهندس سید عبدالرضا سلیم بهرامی
مهندس جواد قاسمی پائین کولائی
مهندس حسین لطفی نوکنده
مهندس محمد کردی
مهندس آرش کلانتری
مهندس سید حسن گلستانه
مهندس حسین مسعودی
مهندس علی محمدنژاد اردشیری
مهندس علیرضا محمودی کردخیلی
 مهندس امین نوری