اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2660 مورخ:[1394-07-30 07:23:01]

»
»صورتجلسه شماره 18 مورخ 94/7/25
چاپ این صفحه

 روند کاری کمیسیون در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت.

پیشنهاد گردید با عقد تفاهم نامه با شرکت های فرصت شغلی، به اعضای جویای کار و علاقمند اطلاع رسانی انجام پذیرد.

موسسه بین المللی نگاره نصر بعنوان یکی از شرکت های فرصت شغلی معرفی گردید، از هیات مدیره محترم تقاضا می گردد معرفی نامه نماینده کمیسیون برای انجام پیگیری و هماهنگی صادر شود تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.

پیشنهاد گردید نماینده کمیسیون طی معرفی نامه از طرف کانون، لیست موسسات کاریابی را از اداره کار شهرستان ساری دریافت نماید تا در تصمیم گیری های آتی مورد تبادل نظر قرار گیرد.

مقرر گردید اعضاء پیشنهادات خود را مبنی بر اهداف کمیسیون در جلسه آتی مطرح نمایند تا مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

حاضرین در جلسه:

مهندس مهسا ابراهیمی
مهندس رائفه اکبری شرفدارکلائی
مهندس خشایار امینی
مهندس هانیه جعفری
مهندس محمد جعفری پالندی
مهندس پرویز خوش آئین
مهندس صالح رفیعی
مهندس تینا شادی فر
مهندس سید عبدالرضا سلیم بهرامی
مهندس محمدرضا کاظمی شهابی
مهندس آرش کلانتری
مهندس سمیه محمدی
مهندس علیرضا محمودی کردخیلی
 مهندس امین نوری