اطلاعیه شماره چهار هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری"/> اطلاعیه شماره چهار هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری"/>

اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2860 مورخ:[1394-11-25 06:18:01]

»
»اطلاعیه شماره چهار هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری

به اطلاع همکاران محترم می رساند، انتخابات کانون مهندسین ساری روز دوشنبه 94/12/17، ساعت 10 الی 17 در محل کانون مهندسین ساری برگزار می گردد.