اطلاعیه شماره پنج هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری"/> اطلاعیه شماره پنج هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری"/>

اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2857 مورخ:[1394-11-24 10:16:01]

»
»اطلاعیه شماره پنج هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری

به اطلاع همکاران محترم می رساند، بر اساس دستورالعمل هیات اجرایی انتخابات کانون، بازرسین کانون چنانچه تمایل به کاندیداتوری در هیات مدیره کانون مهندسین ساری را دارند، مقتضی است تا پایان وقت اداری 94/11/24 استعفای خود را به این هیات تقدیم فرمایند.