اطلاعیه شماره سه هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری"/> اطلاعیه شماره سه هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری"/>

اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2849 مورخ:[1394-11-18 05:27:01]

»
»اطلاعیه شماره سه هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری

به اطلاع کلیه کاندیداهای محترم می رساند، به منظور رعایت شئون مهندسی و اخلاق حرفه ای لازم است نمونه های تبلیغاتی خود اعم از کارت، پلاکارت و ... را جهت بررسی و اخذ تاییدیه حداکثر تا تاریخ 94/12/1 در اختیار هیات اجرایی انتخابات قرار دهند.