درگذشت همکار گرامی مرحومه مغفوره مهندس محبوبه شعبانی ورکی تسلیت باد"/> درگذشت همکار گرامی مرحومه مغفوره مهندس محبوبه شعبانی ورکی تسلیت باد"/>

اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2850 مورخ:[1394-11-18 12:59:01]

»زمستان 94
»درگذشت همکار گرامی مرحومه مغفوره مهندس محبوبه شعبانی ورکی تسلیت باد

متاسفانه با خبر شدیم همکار گرامی سرکار خانم مهندس محبوبه شعبانی ورکی دار فانی را وداع گفتند. کانون مهندسین ساری درگذشت ایشان را به خانواده، بازماندگان و جامعه مهندسین تسلیت عرض می نماید و برای ایشان از درگاه ایزد منان طلب مغفرت دارد.