اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 1156 مورخ:[1393-08-15 15:26:01]

»
» بسکتبال

آقایان: شنبه ها، دوشنبه ها، ساعت (23 - 21)

بانوان: سه شنبه، (17:30 - 15:30)

مکان: کیلومتر 7 جاده دریا، ابتدای عبور روستای ماهفروز محله (آزادی)، بلوک سوم جنوبی، مجموعه ورزشی کانون مهندسین ساری