اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 1169 مورخ:[1393-04-01 10:51:01]

»
» تیراندازی آقایان و بانوان

زمان: دوشنبه ها و چهارشنبه ها، ساعت (20 - 18)

مکان: سالن تیراندازی شرکت آب منطقه ای استان مازندران